Očkovanie

Očkovanie pred cestou do Indie nie je povinné. Avšak, kto nerád hazarduje s vlastným zdravím, ten sa pred cestou nechá zaočkovať. Minimum, ktoré je odporúčané WHO tvoria vakcíny proti tetanu, hepatitíde typu A a brušnému týfusu.

Odborníci na poliklinike cudzokrajných chorôb, resp. na inštitúte očkovania a cestovnej medicíny sa vás budú snažiť presvedčiť na vakcináciu aj proti ďalším chorobám (hepatitíta typu B, meningokoková meningitída, besnota, žltá zimnica, malária,...). V prípade oboch inštitúcií ide o súkromné zdravotnícke zariadenia, preto je dobré vziať na vedomie ich podružnú motiváciu - zisk. Tento fakt sa stane zrejmým, keď človek pozrie na cenník, v ktorom je cena jedného vpichnutia ohodnotená na 7€, poradenstvo (pár voľnedostupných informácií) na 20€ a podobne. Nech je to však už akokoľvek, každý má svoju vlastnú mieru rizika, ktorú je schopný podstúpiť. My sme sa nakoniec nechali "ukecať" na nasledujúce vakcinácie:


 Choroba Názov vakcíny
 Očkovacia schéma*  Cena ()
 Hepatitída typu A aj B 
Twinrix 0 - 30 - 6mes.
(0 - 7 - 21 - 1rok)
 3 x 34
 (4 x 34)
 Brušný týfus        
Typhim     015
 Besnota                     Imovax Verorab
0 - 7 - 28
(0 - 7 -21) 
3 x 15
 MeningitídaMeningococcal vaccine A+C
 011
* v zátvorke sú uvedené zrýchlené schémy - ak je nedostatok času pred vycestovaním

Proti tetanu sme boli ešte zaočkovaný z detstva. Twinrix proti hepatitíde vám môže vpáliť aj obvodná lekárka zadarmo. Pri ostatných sa bude pravdepodobne zdráhať. Zhrnuté a podčiarknuté: po započítaní poradenstva a ceny/vpich sme očkovanie vybavili za cca. 200€ (posledný Twinrix až po návrate).

Jedno z pozitív cestovania po horách je aspoň to, že tam neprežijú komáre a tým pádom sme mohli vypustiť maláriu a žltú zimnicu...