Víza

Pred osobnou návštevou Indickej ambasády so sídlom na Dunajskej 4 v Bratislave je potrebné zabezpečiť:

- výpis z osobného účtu žiadateľa, na ktorom bude preukázaný dostatočný objem finančných prostriedkov, konkrétne 50€ na každý deň pobytu v Indii

- fotokópiu potvrdenia o zdravotnom cestovnom poistení žiadateľa na celú dobu trvania pobytu

- fotokópiu spiatočnej letenky 

Žiadosť o víza vo forme MS Word dokumentu (*.doc) môžte stiahnuť tu.

K riadne vyplnenému a podpísanému formuláru žiadosti o víza s aktuálnou fotografiou pasového formátu (nie fotokópiou) treba priložiť originál cestovného pasu platného minimálne 6 mesiacov po vypršaní platnosti víz.

Za turistické víza (jednorazové/dvojvstupové/viacvstupové), platné max. 6 mesiacov, zaplatíte poplatok 53€. Viac informácii získate priamo na stránke Indickej ambasády.

Dunajska 4

.